Iespēja piedalīties apmācībās COOP & PLAY Francijā | Jaunatne smaidam
Iespēja piedalīties apmācībās COOP & PLAY Francijā

Tiek meklēti dalībnieki ERASMUS+ apmācībām COOP & PLAY, kas pulcēs kopā 24 dalībniekus no 8 valstīm (jaunatnes darbiniekus, līderus, mentorus, komandu veidotājus un cilvēkus, kas atbalsta jauniešu grupas) dodot iespēju mācīties un piedzīvot taustāmas un rotaļīgas metodoloģijas sekmējot individuālu un kolektīvu līdzdalību dažādos projektos. Apmācības norisināsies no 14. līdz 23. septembrim Laguepie, Francijā.
 
Kopīgi apmācību dalībnieki domās un mācīsies par komandas veidošanas aspektiem (grupas dinamika, motivācija, iekļaušana) caur radošiem pašizpausmes veidiem, debatēm, analīzi, lēmumu pieņemšanu un uzticības veidošanu. apmācību dalībniekiem būs iespēja intensīvi piedzīvot jautrību un atklāt rotaļu metodes pašmācības procesu virzībai un prasmju pastiprināšanai (pašapziņa, pieņemšana u.tml.). 
 
Apmacībām ir dalības maksa 30,00 eiro.
 
Sīkāka informācija par apmāībām un pieteikšanos: https://jaunatnesmaidam-my.sharepoint.com/personal/renars_manuilovs_jaun...
 
Sīkāka informācija par nokļūšanu un ceļa izdevumu kompensaciju: https://jaunatnesmaidam-my.sharepoint.com/personal/renars_manuilovs_jaun...