Kontaktinformācija | Jaunatne smaidam
Kontaktinformācija

Juridiskā adrese:  Ganību gatve 3, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905, Latvija
 
Reģistrācijas numurs: 40008095508
Banka: AS "Swedbank", S.W.I.F.T.: HABALV22
Konta numurs: LV53HABA0551031947856
 
Mobilais tālrunis: +371 28663569 (WhatsApp)
E-pasta adrese: info@jaunatnesmaidam.lv
 
Meklē mūs arī sociālajos tīklos FacebookTwitter, Instagram, Youtube un Snapchat.