Brīvprātīgā darba nometnes un citas brīvprātīgā darba iespējas visā pasaulē! | Jaunatne smaidam
Brīvprātīgā darba nometnes un citas brīvprātīgā darba iespējas visā pasaulē!

Biedrība „Jaunatne smaidam” piedāvā iespēju doties starptautiskos brīvprātīgā darba projektos visā pasaulē. 
 
 ​Īstermiņa projekti (workcamps) parasti ilgst 2 - 3 nedēļas
 Vidēja termiņa brīvprātīgā darba projekti (MTV) parasti ilgst no 1 mēneša līdz 6 mēnešiem
 ​Ilgtermiņa brīvprātīgā darba projekti (LTV) parasti ilgst līdz 12 mēnešiem
 
Piesakoties dalībai kādā no projektiem jārēķinās ar līdzmaksājumu biedrībai "Jaunatne smaidam", kas ir 30,00 euro. Projektiem var būt arī papildus dalības maksas, ko nosaka konkrētā projekta organizatori. Nokļūšana uz projekta vietu ir katra dalībnieka paša ziņā. Ceļa izdevumi netiek kompensēti.
 
Projekta apraksti un pieteikšanās notiek elektroniskajā datubāzē. 

Brīvprātīgā darba projekti apvieno cilvēkus no dažādām kultūrām, kas kopīgi dzīvo un strādā, lai darītu ko noderīgu vietējās sabiedrības attīstībai. Tas var būt bērnu rotaļu laukums, dabas takas, brīvā laika aktivitātes, vides projekts u.tml. Brīvprātīgie strādā 5 līdz 6 stundas katru darba dienu. Darba dienu vakari un nedēļas nogales ir veltītas dažādām kopīgām aktivitātēm un dažkārt pat ekskursijām. 
 
Sadzīves apstākļi katrā no projektiem ir atšķirīgi – tie var būt ar dzīvošanu teltīs, jauniešu centros, skolās vai kāda citā vietā. Dzīvi projektos organizē paši dalībnieki, līdz ar to tā ir iespēja gūt jaunas prasmes un pieredzi ne tikai konkrētā darbā, bet arī sadzīves organizēšanā. Projekts saziņas valoda ir angļu, tomēr ir arī projekti, kuros darba valoda ir franču, vācu vai spāņu.  Dalība starptautiskā brīvprātīgā darba projektā dod fantastisku iespēju atpūsties veicot kādu lietderīgu darbu un iegūstot neaizmirstamus iespaidus. Būt brīvprātīgajam tas ir savdabīgs domāšanas veids un dzīves stils.
 
Īstermiņa projektos (nometnēs) galvenokārt piedalās brīvprātīgie vecumā no 18 līdz 30 gadu vecumam. Tiek organizēti projekti arī jauniešiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Protams, brīvprātīgā darba projektos var piedalīties dalībnieki virs 30 gadiem un pat ģimenes! Vidēja termiņa un ilgtermiņa projektos dalībnieki ir no 18 gadu vecuma.