Iespēja pieteikties apmācībām par interešu aizstāvību | Jaunatne smaidam
Iespēja pieteikties apmācībām par interešu aizstāvību

Tiek meklēti dalībnieki no Latvijas Erasmus+ apmācībām „Advocacy -sustainable road towards sustainable changes”, ko organizē Eurobug, International Youth Work Training and Collaboration Ltd. (Īrija) un Institute for Policy Research and Analysis (Lietuva).
Interešu aizstāvība ir spēcīgs rīks, ko jaunatnes līderi un jaunatnes nevalstiskās organizācijas var izmantot lai efektīvi virzītu un izplatītu pārmaiņas vietējā kopienā. Apmācībās galvenā uzmanība būs veltīta jauniešu līdzdalībai un iesaistei dažādās vidēs kur tiek diskutēta valsts politika un izvirzītas prioritātes. Dalībnieki arī meklēs tos virzienus, kuros jaunatnes līdzdalība būtu paplašināma, kā piemēram sabiedrības veselība, skolu padomes, jauniešu centri u.tml.
Apmācības norisināsies no 11.-18. jūlijam Īrijā (http://glencree.ie/) un tajās piedalīsies dalībnieki no Īrijas, Lietuvas, Latvijas, Lielbritānijas, Polijas un Spānijas. Apmācībās ir aicināti pieteikties jauniešu pārstāvniecības struktūru dalībnieki, jauniešu organizāciju dalībnieki, kas ir gatavi darboties kā interešu aizstāvības programmu vadītāji un pārmaiņu virzītāji vietējās kopienās.
Dalības maksa apmācībās ir 35,00 Eiro. Dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Erasmus+ programmas vadlīnijām. Pieteikšanās līdz 1. jūnijam - https://docs.google.com/forms/d/1fKJEN-U1lydG1_9EsgC-RGlihORs3T_SyFOpELmXOdM/viewform?c=0&w=1
Papildus informācija par apmācībām - https://jaunatnesmaidam-my.sharepoint.com/personal/renars_manuilovs_jaunatnesmaidam_lv/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=3hBxmwzRp0tj8%2fE%2fMlVtCyNADZax%2bqOYIuAZ7WZ0z2s%3d&docid=04d8c5e64fab94dbfb4457c3784162b18
Sīkāka informācija par apmācībām sazinoties ar biedrību „Jaunatne smaidam” – info@jaunatnesmaidam.lv, 28663569.
 
Informāciju sagatavoja
biedrības „Jaunatne smaidam”
biroja vadītājs
Renārs Manuilovs